Företagens sociala ansvar

Genom differentierade sociala ansvarsaktiviteter vill iSPACE ge miljövärde till våra kunders liv och samhället i stort.Att ta hand om jorden och framtida generationer är en viktig del av iSPACEs sociala ansvar.

Bidrag till mänsklig utveckling

d847c57bd1f7e4365b29ddb4deea35e

Måla morgondagen, passera kärleken

iSPACE har kombinerat företagets resurser med anställdas kärlek och visdom att arbeta tillsammans, visa medkänsla, ge värme och omtanke.Vi erbjuder också lika karriärmöjligheter och är engagerade i att stödja vår kvinnliga talang.

Bidrag till miljön

Miljöskydd

Förutom att använda miljövänliga material och återvunna resurser har iSPACE svarat på
klimatförändringar genom att utnyttja förnybar energi och öka energieffektiviteten.
☆ Minska solenergiförbrukning och utsläpp av växthusgaser
☆ Minska mängden avloppsvattenutsläpp och vattenförbrukning

GT

Vi är alltid på väg.