Personaladministration

iSPACEs idealiska medarbetare är människor som är passionerade, innovativa, originella och konkurrenskraftiga och som visar beslutsamhet och initiativ.

Ø Ständigt förnyar och sätter kunderna först
Ø Arbeta kreativt och självständigt med laganda

246

Självförvaltning och kreativitet

Ta ägarskap i alla frågor och ta initiativ.

Bryt dig från konventionella sätt att driva nya idéer och tänka utanför boxen.

Respekt för mänsklig värdighet

Respektera individers mångfald och värdighet.

Se människor som den viktigaste tillgången

Kapacitetsutveckling

Ge möjlighet och utbildning för individer att visa sin potential maximalt.

 

Prestationsbaserad belöning

Sätt upp ett utmanande mål och uppnå varaktiga prestationer.
Utvärdera och kompensera rättvist för att återspegla kort- och långsiktiga prestationer.

346336